TSLK stup holder nybegynnerkurs etter hvert som vi har nok interesserte og har ledig instruktørkapasitet. Det siste vil variere en del fra sesong til sesong da mange av våre instruktører studerer og har timeplaner som endres.
Nybegynnerkurs holdes for barn i alderen 8 til 12 år.

Vi holder også ungdoms-/voksenkurs innimellom. Her er alderen 13 til 60+.

For å bli medlem av klubben og trene i stupgruppa, må man ha lært seg en del basisøvelser fra flere høyder og de enkleste stupene på 1m og 3m. For å oppnå dette, kan det være behov for alt fra ett til flere kurs.
Antall kursdeltakere som blir tatt opp i klubben, vil også avhenge av hvor stor kapasitet vi har på trenersiden.

For å vite mer om kurs, ta kontakt med hovedtrener Titti Mjaaland Skår på tittims65@gmail.com

For å sette seg på venteliste, trenger vi fullt navn, fødselsdato og adresse på utøver, samt navn, mail-adresse og telefonnummer til foresatte.