Konkurransegruppene

Elitegruppen

Elitegruppen er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå eller internasjonalt nivå.

Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengder med et høyt skolenivå. Dette er en gruppe som driver toppidrett. Toppidrett er en livsstil med klare prioriteringer, der en tilrettelegger for å kunne prestere.

Krav for å bli vurdert for opprykk til elite:

 • Junior NM-krav
 • Har skrevet treningsdagbok for tiden i K1.
 • Kontinuitet i treningsoppmøte i K1.
 • Minimum 7 (avhengig av forventet antall treninger for den utøveren) økter i uken siste året i k1.
 • Viser at de tar ansvar for egen utvikling.

Krav til utøvere i elite er at de:

 • Trener 8+ økter per uke.
 • Skriver treningsdagbok.
 • Har en strukturert hverdag som muliggjør svømming og skole på et høyt nivå.
 • Junior NM-krav (senior NM-krav for senior svømmere).
 • Er gode forbilder for resten av klubben.
 • Tar ansvar for egen utvikling.
 • Trener i ferier*

Treningstilbud: 10 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 5750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

NM-gruppen

NM-gruppen for svømmere i Elitegruppen med NM-krav, som av ulike årsaker ikke har mulighet til å trene det som kreves i Elitegruppen. De vil ha en individuell plan med hovedtrener om antall økter per uke.

Krav til utøverne i NM-gruppen er at de:

 • Følger treningsplanen.
 • Deltar på NM
 • Er gode forbilder for resten av klubben.

Treningstilbud: Individuell plan

Treningsavgift: 5150 kr

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

K1

K1 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for elitegruppen. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I K1 blir det fokusert på å utvikle selvstendige utøvere som tar ansvar for egen utvikling, samt å utvikle fysiologiske egenskaper.

Krav for å bli vurdert for opprykk til K1:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i k2.
 • Mestrer ferdighetene i del 3 av utviklingstrappen.
 • Utøveren forplikter seg til å trene syv økter per uke i K1. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i k2.

Krav til utøvere i K1 er at de:

 • Trener 7-8 økter per uke, kan variere ut i fra treningsplanen.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte
 • Tar ansvar for egen utvikling
 • Skriver treningsdagbok
 • Strukturerer hverdagen slik at treningsmengden er mulig.
 • Trener i ferier*

På treningene i k1 vil hovedfokuset være å utvikle de aerobe og anaerobe energisystemene. Det forventes at utøverne tar ansvar for egen teknisk utvikling og i samarbeid med trener forbedrer teknikk innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vending og undervannsarbeid.

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med trener i K1 for å komme tilbake i gruppen.

Treningstilbud: 8 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 5150 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

K2

K2 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer.

Krav for å bli vurdert for opprykk til K2:

 • Kontinuitet i treningsoppmøte i K3.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i k3.
 • Mestrer del 2 av utviklingstrappen.
 • Deltar på minimum tre stevner per halvår.

Treningskrav for svømmere i K2.

 • 4 økter per uke (vi anbefaler 5)
 • Deltar på minimum 3 stevner i halvåret.
 • Trener i ferier*

Treningstilbud: 7 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Krav til økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder

På treningene i K2 vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  I tillegg vil det gjennomføres gradvis lengre program som utvikler aerob utholdenhet.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene k2 kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

K3

K3 er en gruppe for utøvere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming.

Krav for å bli vurdert for opprykk til K3:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i rekrutt.
 • Har gjennomført anbefalt antall treninger per uke i rekrutt.
 • Mestrer del 1 av utviklingstrappen.

Treningskrav for utøvere i k3:

 • 3 økter per uke (vi anbefaler 4)
 • Deltar på minimum to stevner i halvåret.
 • Trener i ferier*

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Krav til økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i K3 vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene k3 kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3500 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

K4

K4 er en treningsgruppe for svømmere som er ferdig med hai det året de blir 12 år eller eldre. Når svømmeren har vært ett år i K4 vil treneren bestemme basert på oppmøte og innsats på trening om svømmeren blir tilbudt plass i k3. De som ikke får tilbudt plass i k3 eller ikke har lyst å starte i k3 vil bli flyttet til T2 gruppen.

 

Anbefalinger i K4:

 • 3 økter per uke
 • Deltar på minimum ett stevne i halvåret

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter

Treningsavgift: 3000 kr per halvår

Medlemsavgift: 200 kr

 


Rekruttgruppene

R1

I R1 fokuserer vi på teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære seg gode treningsvaner.

Anbefalinger i rekruttgruppen:

 • 3 økter per uke

Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken basis i tilknytning til noen økter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i rekrutt vil hovedfokuset være på å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Treningsavgift: 2650 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

R2

R2 er en overgangsgruppe fra kurs til klubb. Treningen vil inneholde begynnende teknikkinnlæring og motoriske utfordringer.

Anbefalinger i rekrutt 2:

 • 2 økter per uke.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Utøvere som kommer jevnt på trening og gjennomfører treningene slik treneren sier vil få tilbud om plass i rekrutt 1. Med forbehold om at rekrutt 1 er periodevis en veldig full gruppe, så opprykk fra rekrutt 2 til rekrutt 1 forutsetter at det er plass i rekrutt 1.

Treningsavgift: 2000 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Stevner/konkurranser for R1 og R2:

 • Fra 6 år: Uformelle konkurranser i regi av TS&LK, klubbstevner, julestevne etc.
 • Fra 8 år. Uapproberte stevner.
 • Fra 10 år: Approberte stevner.

Les mer om NSF´s arrangementsstruktur her.

 


Treningsgruppene

T-gruppene er breddesporet i TSLK. Disse skal ha et kvalitativt treningstilbud og er for svømmere som ønsker å trene, men ikke satse i samme grad som utøverne i konkurransegruppene. Hovedmålet med gruppene er å lære utøverne å trene seg selv.

Det er fullt mulig å gå fra T-grupper til K-grupper dersom man ønsker å satse, samt er på et nivå som gjør at man passer inn i konkurransegruppene. I tillegg er det en forutsetning av det er tilstrekkelig plass i den aktuelle K gruppen.

 

T2

T2 er for utøvere som ikke ønsker å satse på konkurransesvømming, men som liker å trene svømming. T2 består av svømmere som kommer fra K3, K3 og K2. Hvor lenge man blir i T2 gruppen avhenger av flere ting, blant annet av hvor gammel man er når man starter i gruppen. Vi har som mål å ha et tilbud ut grunnskolealder. Et av læringsmålene i T2 er at svømmerne skal lære å planlegge og gjennomføre treningsøkter på egenhånd. De skal også få innsikt i hvordan man selv kan lage vaner i hverdagen. De vil da kunne bruke svømming som aktivitetsform resten av livet.

 

T2 har tilbud om fire svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3150 kr per halvår

Medlemsavgift: 200 kr

 

Veien videre etter T2:

 1. Satse svømming ved å gå over til K1 eller K2. Dette forutsetter at det er plass den aktuelle K gruppen og at ferdighetene er tilstrekkelig utviklet. TSLK vil så langt det er mulig gjøre det vi kan for å ivareta svømmere fra T2 som ønsker å satse videre på svømming som konkurranseidrett.
 2. Gå videre til T1. Les mer under T1 beskrivelsen.
 3. Utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.
 4. For de som ikke ønsker noen av de overnevnte valgene etter T2 jobber vi for tiden med å sette opp 1-2 treningsøkter ukentlig for tidligere T2 og T1 svømmere i Teglgården.

 

T1

T1 er ment for svømmere fra K1, NM-gruppen og elitegruppen som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T2 ønsker å trene på et høyere nivå enn i T2.

T1 har tilbud om fire svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3200 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Veien videre etter T1:

 • Utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.
 • For de som ikke ønsker noen av de overnevnte valgene etter T2 jobber vi for tiden med å sette opp 1-2 treningsøkter ukentlig for tidligere T2 og T1 svømmere i Teglgården.

 

Flytting til T-gruppene:

Utøvere som ikke oppfyller kravene i konkurransesporet vil bli flyttet til treningsgruppene. Utøvere i K4/K3/K2 går til T2, mens utøvere i K1, NM-gruppen og elitegruppen går til T1.

 


Masters

Masters er en gruppe for voksne som vil trene svømming i en sosial og trivelig gruppe.

De fleste på Masters er tidligere svømmere, men noen har også startet med svømming litt seinere i livet. Felles for dem alle er at de er motivert for å trene og videreutvikle seg. Du må være 20 år for å kunne svømme masters, men det er ingen øvre aldersgrense. Mastersgruppa har ingen treningskrav, men treningen planlegges og legges opp med utgangspunkt i de som trener jevnlig og ønsker å konkurrere. Mange masterssvømmere deltar jevnlig på konkurranser i inn- og utland med NM masters som hovedmål hvert år

Treningsavgift: 2300 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.


* Trening i ferier

De forskjellige gruppene vil ha forskjellige krav om trening i feriene. Feriene er en gyllen mulighet til å utvikle seg videre, det er også en fin måte for svømmerne å bli bedre kjent med hverandre. I noen ferier vil det bli arrangert leirer, mens i for eksempel juleferien trener vi i pirbadet.

Gruppe           Ant.     Valgmuligheter

Elite                5          Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og NM-leir

K1                   3         Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie

K2                   2         Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie

K3                   1         Høstferie, vinterferie, påskeferie

Det er mulig for svømmere i k1, k2 å trene i alle fire feriene hvis de har lyst til det.

Det er også mulig å trene med andre klubber eller få tilsendt programmer for egentrening hvis man er bortreist i noen av ferien. Ta kontakt med din trener.