Småbarnssvømming nivå 1

Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 5 år. All aktivitet som skjer i småbarnssvømmingen skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel. Småbarnssvømming skal være en aktivitet som de foresatte gjør sammen med sine barn, og de foresatte skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barna. Med dette som utgangspunkt vil både barn og foresatte lære å mestre ulike ferdigheter.

Læringen som gjøres for å oppnå ferdighetsmålene skal i størst mulig grad skje ved hjelp av lek. Barna (og de foresatte) leker seg frem til mestring av ulike ferdigheter. Aktiviteten skal videre bidra til at barn og foresatte blir trygg i vann. Dette bidrar til at de kan aktivisere seg og oppleve mestring og glede på egenhånd

Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv.

Ferdighetsmål på duppe:

  • Dra seg langs bassengkanten
  • Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 sek.)
  • Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene.
  • Svømme en kroppslengde med beinspark
  • Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte