Anbefalt for søsken som ønsker å gå på samme kurs, alder 0-5år

Vi prøver oss på søskenkurs. Kurset vil tilpasses aldersgruppene som deltar.
Det vil være øvelser som søsknene med foresatte kan gjøre sammen og noen øvelser vil være rettet mot det enkelte barn.

Det hentes elementer fra våre andre kurs 0-6mnd, 6-24mnd, Duppe og Elias