Oppstart høsten 2019

26. juni 2019 Svøm aktiv

OVERFLYTTING TIL HØSTENS GRUPPER.

Svømmere i A, B, C og T som skal fortsette til høsten behøver ikke foreta seg noe. Svømmere som ikke ønsker å fortsette til høsten må gi beskjed snarest til tanja.bjoroy@tslk.no og seinest innen utgangen av uke 27.

D og E gruppene melder seg selv inn i aktuell gruppe: E1, E2, D1, D2, D3 innen utgangen av uke 27.

 

SPOND

Fra og med sesongen 2019-2020 begynner vi med Spond Club. Når alle har meldt seg inn eller blitt lagt over i riktig gruppe i TIV vil vi starte jobben med å opprette grupper i Spond. A1-3 er allerede lagt inn i Spond.

 

TRENINGSTIDER OG TERMINLISTE

Treningstidene og terminlisten for neste sesong ligger nå ute. Info om uke 33 sendes ut 5 august. (gjelder kun A-C). Uke 34 vil det også bli redusert tilbud grunnet vedlikeholdsarbeid i Pirbadet. Endelig info sendes på e-post og legges ut på hjemmeside og Facebook så snart den er klar. Vi forventer normale treningstider f.o.m uke 35.

Det blir stadig flere svømmere i treningsgruppene våre uten at vi får mer tilgang på basseng. Som dere ser av treningstidene så har dette medført noen mindre endringer i treningstid for enkelte grupper, blant annet redusert valgfrihet.

 

KLUBBTØY OG BADEHETTER

Vi har bedt vår leverandør oppdatere nettbutikken med blant annet hettegensere og kortere shortser etter forespørsel fra medlemmene. Dette vil skje en av de nærmeste dagene.