Veien gjennom klubben

Vi utvikler oss alle i forskjellig tempo og det gjør at hver utøvers vei gjennom klubben blir unik. Noen trenger lengre tid i D gruppen, mens andre trenger lengre tid i B gruppen. I E gruppene vil det være mye lek, allsidighet og nøkkelferdigheter for svømming. Her deltar de på klubbstevnene som arrangeres fire ganger i året. I D-gruppene bygger de gradvis opp teknikken i hver svømmeart. I tillegg til klubbstevner deltar de også på rekruttstevner.  I C-gruppene begynner teknikken å bli mer avansert, de svømmer lengre og deltar på approberte stevner. I B-gruppene begynner de å reise vekk på stevner. Der blir de godt kjent med hverandre og utøverne i de andre gruppene. De lærer å svømme med god teknikk over lengre distanser, de tekniske ferdighetene de lærte i C gruppene blir automatisert og nye tekniske ferdigheter legges til. På veien gjennom A3 og A2 vil de etter hvert begynne å se på seg selv som svømmere, bruke ferier til trening og sette seg selv mål for hva de vil oppnå med svømmingen. De vil danne vennskap og være en del av TS&LK sitt satsende fellesskap. Hvis de kommer seg til nasjonalt nivå kan de velge å satse videre i A1. Her vil de lære at det å prøve å bli så god som mulig i en aktivitet er en lang prosess, hvor hver enkelt vil ha sine utfordringer de må mestre for å ta det neste steget. På veien vil de oppleve oppturer, nedturer, glede, mestring og felleskap.

 

A1 

A1 er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå.

Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen slik at de klarer å kombinere skole med avtalt treningsmengde.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A1:

 • Nasjonalt nivå.
 • Kontinuitet i treningsoppmøte i A2.
 • Viser at de tar ansvar for egen utvikling. Gjennom bl. a. å skrive treningsdagbok.

Forventningene til utøvere i A1 er at de:

 • Utøveren forplikter seg til å følge individuell plan for ant. treninger per uke. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Skriver treningsdagbok.
 • Nasjonalt nivå.
 • Er gode forbilder for resten av klubben.
 • Tar ansvar for egen utvikling.
 • Trener i ferier og deltar på NM-leir.

Hvis utøverne ikke oppfølger forventningene kan de miste plassen i gruppen. Individuelle avtaler med treneren i A1 for å komme tilbake i gruppen. Ett eksempel på en individuell avtale kan være 100% oppmøte i T1 + skriving av treningsdagbok i 4 uker.

I A1 får utøverne:

 • Delta på alle leirer klubben organiserer.
 • Tilbud om å delta på stevner med internasjonal deltakelse.
 • Utøversamtaler.
 • Tilhøre ett fellesskap som prøver å nå nasjonalt toppnivå

*A1 utøverne trener i grupper hvor de har relativt like satsningsområder. 100 bryst svømmere har f. eks relativt like program, men kan i perioder trene annerledes ut i fra hva hver enkelt har behov for å utvikle. I starten av sesongen ser øktene relativt like ut for så å øke i forskjell etter hvert som man nærmer seg hovedmålet for sesongen.

**Når de har nådd ett høyt nivå i landtreningsprogresjonen med kroppsvekt vil de starte trening med vekter.

 

Treningstilbud: 10 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 5750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

A2

A2 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for A1. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I A2 blir det fokusert på å utvikle selvstendige utøvere som tar ansvar for egen utvikling, samt å utvikle fysiologiske egenskaper. Forskjellen mellom A2 og A3 er ett litt høyere krav til antall økter per uke, samt at treningene vil være mer krevende.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A2:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i A3.
 • Utøveren forplikter seg til å trene syv til åtte økter per uke i A2. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i A3.

 

Forventningene til utøverne i A2 er at de:

 • Utøveren forplikter seg til å trene syv til åtte økter per uke i A2. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte
 • Tar ansvar for egen utvikling
 • Trener i minimum 3 av feriene.

Hvis utøverne ikke oppfølger forventningene kan de miste plassen i gruppen. Individuelle avtaler med trener i A2 for å komme tilbake i gruppen.

I A2 får utøverne:

 • Tilbud om trening i alle fire ferier.
 • Tilbud om deltakelse på nasjonale stevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som prøver å oppnå nasjonalt nivå i svømming.

 

Treningstilbud: 8 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 5250 kr

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

A3

A3 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for A2. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I A3 fokuseres det på å mestre teknikkene de lærte i D, C og B i forskjellige hastigheter og drag lengder.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A3:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i B.
 • Utøveren forplikter seg til å trene seks økter per uke i A3. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i B.

Krav til utøvere i A3 er at de:

 • Trener 6-7 økter per uke, kan variere ut i fra treningsplanen.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med trener i A3 for å komme tilbake i gruppen.

Utøverne i A3 får:

 • Tilbud om trening i alle fire ferier.
 • Tilbud om deltakelse på noen nasjonale stevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrer sammen.

Treningstilbud: 6 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 4950 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

B1 og B2

B er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer.

Krav for å bli vurdert for opprykk til B:

 • Kontinuitet i treningsoppmøte i C.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i C.
 • Mestrer del 2 av utviklingstrappen.

Treningskrav for svømmere i B:

 • 4 økter per uke (vi anbefaler 5)*
 • Deltar på minimum 3 stevner i halvåret.

I B-gruppene får utøverne:

 • Tilbud om å delta på reisestevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrerer sammen.

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Anbefalinger til økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder

På treningene i B vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  I tillegg vil det gjennomføres gradvis lengre program som utvikler aerob utholdenhet.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene B kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

C1 og C2

C1 og C2 er grupper for utøvere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming.

Krav for å bli vurdert for opprykk til C:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i D.
 • Har gjennomført anbefalt antall treninger per uke i D.
 • Mestrer del 1 av utviklingstrappen.

Treningskrav for utøvere i C:

 • 3 økter per uke (vi anbefaler 4)
 • Deltar på minimum to stevner i halvåret. Gjerne mer!

I C-gruppene får utøverne:

 • Tilbud om å delta på reisestevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrerer sammen.

Treningstilbud: 4 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.*

Det anbefalte antall økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i C vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene C kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3500 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

D-gruppene

D1, D2 og D3

I D fokuserer vi på teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære seg gode treningsvaner. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid.

Anbefalinger i D-gruppene:

 • 3 økter per uke

I D-gruppene får utøverne:

 • Lære alle de fire svømmeartene (Butterfly, rygg, bryst, crawl)
 • Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende svømmeferdigheter.

 

Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken basis i tilknytning til noen økter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i D vil hovedfokuset være på å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Treningsavgift: 2650 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

E-gruppene

E1 og E2. 

E er en overgangsgruppe fra kurs til klubb. Treningen vil inneholde begynnende teknikkinnlæring og motoriske utfordringer. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid.

Anbefalinger i E-gruppene:

 • 2 økter per uke, men gjerne kom på 3.

I E-gruppene får utøverne:

 • Lære allsidighetsøvelser og nøkkelferdigheter for bevegelse i vann.
 • Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende bevegelser i vann gjennom lek og øving.

Treningstilbud: 3 svømmeøkter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Utøvere som kommer jevnt på trening og gjennomfører treningene slik treneren sier vil få tilbud om plass i en av D-gruppene.

Treningsavgift: 1950 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Stevner/konkurranser for E og D gruppene. 

 • Fra 6 år: Uformelle konkurranser i regi av TS&LK, klubbstevner, julestevne etc.
 • Fra 8 år. Uapproberte stevner.
 • Fra 10 år: Approberte stevner.

Les mer om NSF´s arrangementsstruktur her.

 

 

Treningsgruppene

T-gruppene er breddesporet i TSLK. Disse skal ha et kvalitativt treningstilbud og er for svømmere som ønsker å trene, men ikke satse i samme grad som utøverne i konkurransegruppene. Hovedmålet med gruppene er å lære utøverne å trene seg selv.

Det er fullt mulig å gå fra T-grupper til en konkurransegruppe dersom man ønsker å satse, samt er på et nivå som gjør at man passer inn i konkurransegruppene. I tillegg er det en forutsetning av det er tilstrekkelig plass i den aktuelle gruppen.

 

T2

T2 er en treningsgruppe for svømmere som er ferdig med sjøløve det året de blir 12 år eller eldre. T2 er også en gruppe for utøvere som ikke ønsker å satse på konkurransesvømming, men som liker å trene svømming. T2 består av svømmere som kommer fra kurs, C og B. Hvor lenge man blir i T2 gruppen avhenger av flere ting, blant annet av hvor gammel man er når man starter i gruppen. Vi har som mål å ha et tilbud ut grunnskolealder. Et av læringsmålene i T2 er at svømmerne skal lære å planlegge og gjennomføre treningsøkter på egenhånd. De skal også få innsikt i hvordan man selv kan lage vaner i hverdagen. De vil da kunne bruke svømming som aktivitetsform resten av livet.

 

T2 har tilbud om 3 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3100 kr per halvår

Medlemsavgift: 200 kr

 

Veien videre etter T2:

 1. Satse svømming ved å gå over til A3 eller B. Dette forutsetter at det er plass i den aktuelle K gruppen og at ferdighetene er tilstrekkelig utviklet. TSLK vil så langt det er mulig gjøre det vi kan for å ivareta svømmere fra T2 som ønsker å satse videre på svømming som konkurranseidrett.
 2. Gå videre til T1. Les mer under T1 beskrivelsen.
 3. Utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.

 

T1

T1 er ment for svømmere fra A3, A2 og A1 som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T2 ønsker å trene på et høyere nivå enn i T2.

T1 har tilbud om 3 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3350 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Veien videre etter T1:

 • Utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.
 • For de som ikke ønsker noen av de overnevnte valgene etter T2 jobber vi for tiden med å sette opp 1-2 treningsøkter ukentlig for tidligere T2 og T1 svømmere i Teglgården.

 

Flytting til T-gruppene:

Utøvere som ikke oppfyller kravene i konkurransesporet vil bli flyttet til treningsgruppene. Utøvere i C3/C/B går til T2, mens utøvere i A3, A2 og A1 går til T1.

 

Masters

Masters er en gruppe for voksne som vil trene svømming i en sosial og trivelig gruppe.

De fleste på Masters er tidligere svømmere, men noen har også startet med svømming litt seinere i livet. Felles for dem alle er at de er motivert for å trene og videreutvikle seg. Du må være 20 år for å kunne svømme masters, men det er ingen øvre aldersgrense. Mastersgruppa har ingen treningskrav, men treningen planlegges og legges opp med utgangspunkt i de som trener jevnlig og ønsker å konkurrere. Mange masterssvømmere deltar jevnlig på konkurranser i inn- og utland med NM masters som hovedmål hvert år

Treningsavgift: 2400 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

*Trening i ferier

De forskjellige gruppene vil ha forskjellige krav om trening i feriene. Feriene er en gyllen mulighet til å utvikle seg videre, det er også en fin måte for svømmerne å bli bedre kjent med hverandre. I noen ferier vil det bli arrangert leirer, mens i for eksempel juleferien trener vi i pirbadet.

Det er mulig for svømmere i A-gruppene å trene i alle fire feriene hvis de har lyst til det.

Det er også mulig å trene med andre klubber eller få tilsendt programmer for egentrening hvis man er bortreist i noen av ferien. Ta kontakt med din trener.

På grunn av økte kostnader på baneleie i feriene, vil det være redusert tilbud for B, C, D og E i feriene.