Gruppestruktur Svøm Aktiv – gjeldende fra høsten 2018

 

Infoskriv om endringene finner du her.

Det vil sendes ut informasjon om innmelding i de aktuelle gruppene fra TIV innen uke 25. 

 

Veien gjennom klubben

Vi utvikler oss alle i forskjellig tempo og det gjør at hver utøvers vei gjennom klubben blir unik. Noen trenger lengre tid i D gruppen, mens andre trenger lengre tid i B gruppen. I E gruppene vil det være mye lek, allsidighet og nøkkelferdigheter for svømming. Her deltar de på klubbstevnene som arrangeres fire ganger i året. I D-gruppene bygger de gradvis opp teknikken i hver svømmeart. I tillegg til klubbstevner deltar de også på rekruttstevner.  I C-gruppene begynner teknikken å bli mer avansert, de svømmer lengre og deltar på approberte stevner. I B-gruppene begynner de å reise vekk på stevner. Der blir de godt kjent med hverandre og utøverne i de andre gruppene. De lærer å svømme med god teknikk over lengre distanser, de tekniske ferdighetene de lærte i C gruppene blir automatisert og nye tekniske ferdigheter legges til. På veien gjennom A3 og A2 vil de etter hvert begynne å se på seg selv som svømmere, bruke ferier til trening og sette seg selv mål for hva de vil oppnå med svømmingen. De vil danne vennskap og være en del av TS&LK sitt satsende fellesskap. Hvis de kommer seg til nasjonalt nivå kan de velge å satse videre i A1. Her vil de lære at det å prøve å bli så god som mulig i en aktivitet er en lang prosess, hvor hver enkelt vil ha sine utfordringer de må mestre for å ta det neste steget. På veien vil de oppleve oppturer, nedturer, glede, mestring og felleskap.

 

A1

A1 er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå eller internasjonalt nivå.

Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengder med et høyt skolenivå. Dette er en gruppe som driver toppidrett. Toppidrett er en livsstil med klare prioriteringer, der en tilrettelegger for å kunne prestere.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A1:

 • Nasjonalt nivå.
 • Kontinuitet i treningsoppmøte i A2.
 • Viser at de tar ansvar for egen utvikling. Gjennom bl. a. å skrive treningsdagbok.

Krav til utøvere i A1 er at de:

 • Utøveren forplikter seg til å trene minimum 9 økter per uke i A1. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Skriver treningsdagbok.
 • Nasjonalt nivå.
 • Er gode forbilder for resten av klubben.
 • Tar ansvar for egen utvikling.
 • Jobber aktivt med å gjøre A gruppene til en bedre plass for alle.
 • Jobber aktivt med å opprettholde og forsterke treningskulturen.
 • Trener i ferier og deltar på NM-leir.
 • Skriver en treningsavtale med klubben

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med treneren i A1 for å komme tilbake i gruppen. Ett eksempel på en individuell avtale kan være 100% oppmøte i T1 + skriving av treningsdagbok i 4 uker.

I A1 får utøverne:

 • Delta på alle leirer klubben organiserer.
 • Tilbud om å delta på stevner med internasjonal deltakelse.
 • Langsiktig og kortsiktig individuell/gruppevis plan for å utvikle fysiologiske egenskaper*
 • Oppfølging i forhold til å endre vaner i de forskjellige områdene som påvirker svømmingen. Det kan være kosthold, hvile, treningsvaner, stevnevaner og generell struktur i hverdagen.
 • Teknisk og taktisk oppfølging på stevner og trening.
 • Styrkeprogram**
 • Utøversamtaler.
 • Være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i gruppen.
 • Filming på trening og konkurranse.
 • Tilhøre ett fellesskap som prøver å nå nasjonalt toppnivå og/eller internasjonalt nivå.

*A1 utøverne trener i grupper hvor de har relativt like satsningsområder. 100 bryst svømmere har f. eks relativt like program, men kan i perioder trene annerledes ut i fra hva hver enkelt har behov for å utvikle. I starten av sesongen ser øktene relativt like ut for så å øke i forskjell etter hvert som man nærmer seg hovedmålet for sesongen.

**Når de har nådd ett høyt nivå i landtreningsprogresjonen med kroppsvekt vil de starte trening med vekter.

 

Treningstilbud: 10 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 5750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

A2

A2 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for A1. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I A2 blir det fokusert på å utvikle selvstendige utøvere som tar ansvar for egen utvikling, samt å utvikle fysiologiske egenskaper. Forskjellen mellom A2 og A3 er ett litt høyere krav til antall økter per uke, samt at treningene vil være mer krevende.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A2:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i A3.
 • Utøveren forplikter seg til å trene syv til åtte økter per uke i A2. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i A3.

 

Krav til utøverne i A2 er at de:

 • Utøveren forplikter seg til å trene syv til åtte økter per uke i A3. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte
 • Jobber aktivt med å gjøre A gruppene til en bedre plass for alle.
 • Jobber aktivt med å opprettholde og forsterke treningskulturen.
 • Tar ansvar for egen utvikling
 • Strukturerer hverdagen slik at treningsmengden er mulig.
 • Trener i minimum 3 av feriene.

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med trener i A2 for å komme tilbake i gruppen.

I A2 får utøverne:

 • Tilbud om trening i alle fire ferier.
 • Tilbud om deltakelse på nasjonale stevner.
 • Langsiktig og kortsiktig gruppevis plan for utvikling av fysiologiske egenskaper.*
 • Teknisk og taktisk oppfølging på stevner og trening.
 • Utøversamtaler.
 • Være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i gruppen.
 • Filming på trening.
 • Tilhøre ett fellesskap som prøver å oppnå nasjonalt nivå i svømming.

 

Treningstilbud: 8 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 5250 kr

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

A3

A3 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for A2. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I A3 fokuseres det på å mestre teknikkene de lærte i D, C og B i forskjellige hastigheter og drag lengder.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A3:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i B.
 • Utøveren forplikter seg til å trene seks økter per uke i A3. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i B.

Krav til utøvere i A3 er at de:

 • Trener 6-7 økter per uke, kan variere ut i fra treningsplanen.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte
 • Strukturerer hverdagen slik at treningsmengden er mulig.
 • Trener i minimum 2 av feriene.

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med trener i A3 for å komme tilbake i gruppen.

Utøverne i A3 får:

 • Tilbud om trening i alle fire ferier.
 • Tilbud om deltakelse på noen nasjonale stevner.
 • Langsiktig og kortsiktig gruppevis plan for utvikling av fysiologiske egenskaper. *
 • Teknisk og taktisk oppfølging på stevner og trening.
 • Utøversamtaler.
 • Være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i gruppen.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrer sammen.

 

Treningstilbud: 7 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 4950 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

B1 og B2

B er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer.

Krav for å bli vurdert for opprykk til B:

 • Kontinuitet i treningsoppmøte i C.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i C.
 • Mestrer del 2 av utviklingstrappen.

Treningskrav for svømmere i B:

 • 4 økter per uke (vi anbefaler 5)*
 • Deltar på minimum 3 stevner i halvåret.

I B-gruppene får utøverne:

 • Tilbud om å delta på reisestevner.
 • Teknisk tilbakemelding på trening og stevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrerer sammen.
 • Systematisk opplæring av svømmeferdigheter gjennom TS&LK’s utviklingstrapp.

 

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Anbefalinger til økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder

På treningene i B vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  I tillegg vil det gjennomføres gradvis lengre program som utvikler aerob utholdenhet.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene B kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

C1 og C2

C er en gruppe for utøvere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming.

Krav for å bli vurdert for opprykk til C:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i D.
 • Har gjennomført anbefalt antall treninger per uke i D.
 • Mestrer del 1 av utviklingstrappen.

Treningskrav for utøvere i C:

 • 3 økter per uke (vi anbefaler 4)
 • Deltar på minimum to stevner i halvåret. Gjerne mer!

I C-gruppene får utøverne:

 • Tilbud om å delta på reisestevner.
 • Teknisk tilbakemelding på trening og stevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrerer sammen.
 • Systematisk opplæring av svømmeferdigheter gjennom TS&LK’s utviklingstrapp.

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.*

Det anbefalte antall økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i C vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene C kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3500 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

C3

C3 er en treningsgruppe for svømmere som er ferdig med sjøløve det året de blir 12 år eller eldre. Når svømmeren har vært ett år i C3 vil treneren bestemme basert på oppmøte og innsats på trening om svømmeren blir tilbudt plass i B. Hvis C3 gruppen blir full, slik at nye utøvere som vil starte i klubben ikke får plass, vil de som ikke får tilbudt plass i B eller ikke har lyst å starte i B bli flyttet til T2 gruppen. Alle får minimum ett år i C3.

I C3 er målet å lære utøverne det de andre lærer i D, E og C i løpet av ett år. Hvis dette skal være mulig må de komme jevnt på trening, være disiplinerte og motiverte.

Anbefalinger i C3:

 • 4 økter per uke
 • Deltar på minimum ett stevne i halvåret. Gjerne mer!

I C-gruppene får utøverne:

 • Tilbud om å delta på reisestevner.
 • Teknisk tilbakemelding på trening og stevner.
 • Tilhøre ett fellesskap som trener og konkurrerer sammen.
 • Systematisk opplæring av svømmeferdigheter gjennom TS&LK’s utviklingstrapp.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter

Treningsavgift: 3500 kr per halvår

Medlemsavgift: 200 kr

 

D-gruppene

D1, D2 og D3

I D fokuserer vi på teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære seg gode treningsvaner. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid.

Anbefalinger i D-gruppene:

 • 3 økter per uke

I D-gruppene får utøverne:

 • Lære alle de fire svømmeartene (Butterfly, rygg, bryst, crawl)
 • Systematisk opplæring av svømmeferdigheter gjennom TS&LK’s utviklingstrapp.
 • Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende svømmeferdigheter.

 

Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken basis i tilknytning til noen økter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i D vil hovedfokuset være på å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Treningsavgift: 2650 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

E-gruppene

E1, E2 og E3

E er en overgangsgruppe fra kurs til klubb. Treningen vil inneholde begynnende teknikkinnlæring og motoriske utfordringer. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid.

Anbefalinger i E-gruppene:

 • 2 økter per uke, men gjerne kom på 3.

I E-gruppene får utøverne:

 • Lære allsidighetsøvelser og nøkkelferdigheter for bevegelse i vann.
 • Systematisk opplæring av svømmeferdigheter gjennom TS&LK’s utviklingstrapp.
 • Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende bevegelser i vann gjennom lek og øving.

Treningstilbud: 3 svømmeøkter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Utøvere som kommer jevnt på trening og gjennomfører treningene slik treneren sier vil få tilbud om plass i en av D-gruppene.

Treningsavgift: 1950 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Stevner/konkurranser for E og D gruppene. 
 • Fra 6 år: Uformelle konkurranser i regi av TS&LK, klubbstevner, julestevne etc.
 • Fra 8 år. Uapproberte stevner.
 • Fra 10 år: Approberte stevner.

Les mer om NSF´s arrangementsstruktur her.

 

Treningsgruppene

T-gruppene er breddesporet i TSLK. Disse skal ha et kvalitativt treningstilbud og er for svømmere som ønsker å trene, men ikke satse i samme grad som utøverne i konkurransegruppene. Hovedmålet med gruppene er å lære utøverne å trene seg selv.

Det er fullt mulig å gå fra T-grupper til en konkurransegruppe dersom man ønsker å satse, samt er på et nivå som gjør at man passer inn i konkurransegruppene. I tillegg er det en forutsetning av det er tilstrekkelig plass i den aktuelle gruppen.

 

T2

T2 er for utøvere som ikke ønsker å satse på konkurransesvømming, men som liker å trene svømming. T2 består av svømmere som kommer fra C, C og B. Hvor lenge man blir i T2 gruppen avhenger av flere ting, blant annet av hvor gammel man er når man starter i gruppen. Vi har som mål å ha et tilbud ut grunnskolealder. Et av læringsmålene i T2 er at svømmerne skal lære å planlegge og gjennomføre treningsøkter på egenhånd. De skal også få innsikt i hvordan man selv kan lage vaner i hverdagen. De vil da kunne bruke svømming som aktivitetsform resten av livet.

 

T2 har tilbud om 3 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3100 kr per halvår

Medlemsavgift: 200 kr

 

Veien videre etter T2:

 1. Satse svømming ved å gå over til A3 eller B. Dette forutsetter at det er plass den aktuelle K gruppen og at ferdighetene er tilstrekkelig utviklet. TSLK vil så langt det er mulig gjøre det vi kan for å ivareta svømmere fra T2 som ønsker å satse videre på svømming som konkurranseidrett.
 2. Gå videre til T1. Les mer under T1 beskrivelsen.
 3. Utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.

 

T1

T1 er ment for svømmere fra A3, A2 og A1 som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T2 ønsker å trene på et høyere nivå enn i T2.

T1 har tilbud om 5 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3350 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Veien videre etter T1:

 • Utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.
 • For de som ikke ønsker noen av de overnevnte valgene etter T2 jobber vi for tiden med å sette opp 1-2 treningsøkter ukentlig for tidligere T2 og T1 svømmere i Teglgården.

 

Flytting til T-gruppene:

Utøvere som ikke oppfyller kravene i konkurransesporet vil bli flyttet til treningsgruppene. Utøvere i C3/C/B går til T2, mens utøvere i A3, NM-gruppen og A1 går til T1.

 

Masters

Masters er en gruppe for voksne som vil trene svømming i en sosial og trivelig gruppe.

De fleste på Masters er tidligere svømmere, men noen har også startet med svømming litt seinere i livet. Felles for dem alle er at de er motivert for å trene og videreutvikle seg. Du må være 20 år for å kunne svømme masters, men det er ingen øvre aldersgrense. Mastersgruppa har ingen treningskrav, men treningen planlegges og legges opp med utgangspunkt i de som trener jevnlig og ønsker å konkurrere. Mange masterssvømmere deltar jevnlig på konkurranser i inn- og utland med NM masters som hovedmål hvert år

Treningsavgift: 2400 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

*Trening i ferier

De forskjellige gruppene vil ha forskjellige krav om trening i feriene. Feriene er en gyllen mulighet til å utvikle seg videre, det er også en fin måte for svømmerne å bli bedre kjent med hverandre. I noen ferier vil det bli arrangert leirer, mens i for eksempel juleferien trener vi i pirbadet.

Gruppe        Ant.       Valgmuligheter

A1                 5          Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og NM-leir

A2                 3          Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie

A3                 2          Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie

Det er mulig for svømmere i A-gruppene å trene i alle fire feriene hvis de har lyst til det.

Det er også mulig å trene med andre klubber eller få tilsendt programmer for egentrening hvis man er bortreist i noen av ferien. Ta kontakt med din trener.

På grunn av økte kostnader på baneleie i feriene, kan vi ikke lengre gi tilbud til de yngre utøverne i feriene, men det vil være små samlinger i helger hvor vi anbefaler alle å delta.