Feedback is the Breakfast of Champions sies det.

Vi ønsker veldig gjerne feedback fra våre medlemmer på hva de mener vi må forbedre og hva de mener vi er gode på. Sistnevnte er like viktig som forbedringsområder, da det ofte ligger mer potensial i å forsterke sine styrker fremfor og kun forbedre sine svakheter.

Videre ber jeg om er at du er så konkret som mulig i din tilbakemelding. Spesifikk ros eller ris er det vi er ute etter. I de tilfellene der du har tilbakemelding på områder vi bør forbedre, ber jeg også om at du kommer med konkrete forslag på tiltak hvis du har det.

Din tilbakemelding sender du til feedback.tslk@gmail.com.

Jeg sjekker eposten ukentlig. Kunnskapen vi tilegner oss gjennom denne ordningen blir et viktig verktøy i arbeidet med å sikre kontinuerlig forbedring av klubben vår.

 

Mvh Per Osland
Daglig leder TS&LK
www.tslk.no

 

Husk å melde deg inn i medlemsgruppa på Facebook!