Spørsmål av generell karakter, f.eks fakturaspørsmål: tanja.bjoroy@tslk.no

Spørsmål av sportslig karakter for A-C og T gruppene: havard.melle@tslk.no

Spørsmål av sportslig karakter for E og D gruppene: elise@tslk.no

Hvis svaret på ditt spørsmål er av allmenn interesse, anbefaler vi at du benytter deg av vår Facebook gruppe. Her vil du få svar både fra klubben (dagtid) samt andre foreldre.

Timeansatte trenere har lønn for tiden de er på kanten. Det er derfor viktig at disse ikke kontaktes direkte utenfor arbeidstid. Det er selvsagt full mulig å avtale et møte med administrasjonen og/eller trener ved behov.

 

Melde fravær pga sykdom etc.

B gruppene: b-trener@tslk.no

C gruppene: c-trener@tslk.no

D gruppene: d-trener@tslk.no

E gruppene: e-trener@tslk.no

De overnevnte adressene er ment for enveis kommunikasjon, dvs. at de respektive trenere sjekker dem 1-2 ganger i uken i forhold til oppmøte. Vi setter pris på om dere kan skrive navn på svømmer og gruppetilhørighet i emnefeltet.

 

Melde fravær for øvrige grupper:

havard.melle@tslk.no