Støtteordninger

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke om støtte for å dekke deler av treningsavgiften og/eller egenandeler til stevne/leirer.  

Søknad om støtte med en kort beskrivelse av situasjonen og hva det søkes støtte til sendes til per.osland@tslk.no med emne “Søknad om støtte”.​

Søknader behandles konfidensielt av ansatte i TS&LK og slettes automatisk etter at de er behandlet.