Videregående opplæring

De videregående kursene tar for seg fin koordineringen av crawl- og ryggsvømmingen, samt innføring i brystsvømming. Endelige målet med de videregående kursene er å klare svømmedyktighetstesten*. Noe livredning blir også gjennomgått. Etter bestått videregående kurs, får barna tilbud om å starte i en av treningsgruppene i TS&LK som aktiv svømmer, begynne med stuping eller synkronsvømming.

 

Klubben tilbyr følgende kurs på dette nivået:

  • SEL (crawl- og ryggsvømming) Kursene finnes under opplæringstype selmerket
  • SJØLØVE-DELFIN (brystsvømming + butterflysvømming) Kursene finnes under opplæringstype delfinmerket

 

Dette er kurs for aldersgruppen 6-12 år. I tillegg dekkes samme innhold av Videregående kurs for aldersgruppen 10-14 år.

* Svømmedyktighetstesten
Hoppe/falle uti på dypt vann, svømme 100m på magen og hente opp gjenstand fra bunnen, flyte i 3 min, deretter svømme100m på ryggen og komme seg opp på land.

Som kursdeltaker hos oss, vil du automatisk være medlem av klubben inneværende år. TS&LK bruker kun autoriserte instruktører godkjent av NSF. Antall kursdeltakere pr instruktør vil normalt være 6-9 stk.

For spørsmål, kontakt oss på: svommeskolen@tslk.no eller mobil 95027357.